การเลือกตั้ง

สมาชิกสภา และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ใบสมัครรับเลือกตั้ง ส.อบจ.นม. และ นายก อบจ.นม.

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง

      งานเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์./โทรสาร ๐๔๔-๒๔๗๖๐๕

เลือกตั้ง อบจ.นม.
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux